Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2021

W bieżącym okresie zakończone zostały zajęcia praktyczne dla grup 1/SPAWANIE, 2/SPAWANIE zrealizowano 4 h dla gr. 1 oraz 24 h dla gr. 2. Po zakończonych zajęciach uczniowie przystąpili do egzaminu ze spawania w formie praktyczno- teoretycznej. Egzamin przeprowadzony został w dniu 26.05.2021 przez Egzaminatora z SIMP Ośrodka Doskonalenia Kadr – Mechanika -Sp. z o.o. po sprawdzeniu próbek wykonanych przez uczniów oraz po przeprowadzeniu testu w części teoretycznej, wszyscy uczniowie uzyskali kwalifikacje spawalnicze.

 Kontynuowane były zajęcia teoretyczne dl dwóch grup 3/SPAWANIE, 4/SPAWANIE w wymiarze 16 h/grupa, oraz zajęcia praktyczne dla gr. 3/SPAWANIE. Zrealizowano 304 zajęć praktycznych dla gr 3.

Po powrocie uczniów do szkoły kontynuowane były zajęcia praktyczne dla uczniów którzy rozpoczęli kurs na prawo jazdy Kat. B w okresie przed zawieszeniem zajęć w trybie stacjonarnym. Utworzono kolejne grupy uczniów, którzy po wyrażeniu chęci realizacji kursu na prawo jazdy otrzymali skierowania do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Łącznie chęć rozpoczęcie kursu wyraziło 26 uczniów. Zajęcia rozpoczęło 25 uczestników projektu. Dla tych osób przeprowadzone zostały badania lekarskie, procedura kwalifikacyjna do kursu, 30 godzin zajęć teoretycznych oraz indywidualnie ustalane zajęcia praktyczne. Dokonano opłat dla 4 osób za egzaminy zewnętrzne w WORD Lublin dla uczestników którzy zdali egzamin wewnętrzny w OSK JAZEK. Dla Osób, które nie skończyły w bieżącym okresie kursu w części praktycznej, zapłata za egzamin zewnętrzny w WORD Lublin nastąpi po otrzymaniu informacji od Ośrodka Szkolenia Kierowców o pozytywnej ocenie z egzaminu wewnętrznego

Utworzono kolejną grupę szkoleniową 3/CUKIERNIK. Zajęcia zrealizowane zostały przez firmę GO.WORK.pl zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zajęcia odbywały się w okresie od 24.05.2021 do 16.06.2021 r. łącznie przeprowadzono 90 h szkolenia Cukiernik. Przeprowadzono egzamin wewnętrzny w części praktycznej oraz testy wiedzy teoretycznej z zakresu Cukiernictwa.

Rozpoczęto kontynuowanie zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 1/ROB. Zajęcia rozpoczęte 29.02.2020 w bieżącym okresie kontynuowano od dnia 15.05.2021. Szkolenie zakończyło się dnia 30.05.2021 Łącznie przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych. .Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznym

W dniu 31.05.2021 rozpoczęto realizacje zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 4/ROB. Przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych. . Zajęcia zakończyły się w dniu 20.06.2021 egzaminem wewnętrznym.