Realizacja Projektu „Gotowi na sukces” – IV kwartał 2020

Rozpoczęto studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku Doradztwo zawodowe 1 os. oraz Andragogika oraz caching i tutoring w edukacji dla 1 os. Wybrano do współpracy Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. W bieżącym okresie zrealizowane zostało szkolenie „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator / Programista CNC” dla 2 osób. Łącznie przeprowadzono 50 h szkolenia. Odbyło się ono w dniach 16.11.2020. -20.11.2020. Przeprowadzono również szkolenie „Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM ” dla 2 osób. Łącznie przeprowadzono 50  h szkolenia. Odbyło się ono w dniach 21.11.2020. -25.11.2020. Szkolenia dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu przeprowadzono przez firmę MS.TECHNOLOGY.COM.PL

Rozpoczęto serie szkoleń Kuchnie Świata dla trzech grup 1/KVEG,2/KVEG,3/KVEG. Szkolenia tematyczne rozpoczęto szkoleniem z zakresu Kuchni Wegetariańskiej. Zajęcia zrealizowano po 8 h dla każdej z grup w dniach 23.10, 11.24 ,25.11. Zajęcia będą kontynuowane p powrocie do stacjonarnego trybu nauczania.

W bieżącym okresie kontynuowano praktyki zawodowe rozpoczęte się w dniu 04.09.2020. Praktyki zawodowe realizowane były w dniach wolnych od zajęć szkolnych oraz praktyk zawodowych wynikających z podstawy programowej w cyklu 8 h x 19 dni łącznie 150 h. Zakończenie praktyk zawodowych rozpoczętych w dniu 04.09.2020 r. nastąpiło 23.10.2020 r.