Nauczanie zdalne – do 29 listopada

W związku z epidemią coronawirusa do 29 listopada 2020r. przedłużamy nauczanie zdalne. Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników pozostają nadal zawieszone.
Zajęcia będą  umieszczane  zgodnie z obowiązującym planem w czasie rzeczywistym na platformie szkolnej moodle. Tak już pracowaliśmy  w poprzednim roku szkolnym. Gdyby ktoś jednak miał problem proszę się kontaktować z wychowawcami .

We wtorki będzie możliwość konsultacji dla uczniów, którzy wcześniej umówią się telefonicznie z nauczycielem.

System oceniania podczas nauki zdalnej znajduje się na platformie moodle.

Sekretariat szkoły będzie pracował jak dotychczas.
Rodzice wspierajcie swoje dzieci w tych trudnych chwilach.

Życzymy zdrowia wszystkim rodzicom u uczniom.

Przypominamy o rygorze sanitarnym!!! 

M D D czyli MASECZKA # DYSTANS # DEZYNFEKCJA

                                                                          Dyrektor Szkoły Umiejętności
                                                                              Krzysztof Woźniak