PRAKTYKI – KOMUNIKAT

Na podstawie  art. 15 §  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19 , innych chorób zakaźnych Dz.U. 2020 poz. 568   z upływem dnia 24.10.2020 r. rozwiązuję  umowy  zawarte na  okres  01.09.2020 – 31.01.2021   na oddelegowanie  uczniów  na praktykę w celu  przygotowania  zawodowego.

                                                                              

 

Dyrektor Szkoły Umiejętności

Krzysztof Woźniak