Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – III kwartał 2020

Rozpoczęto w dniu 16.07.2020 kurs prawa Jazdy Kat. B dla 3 uczestników. Przeprowadzono 30 h zajęć teoretycznych oraz ustalone zostały harmonogramy jazd dla uczniów w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Kurs ukończyło do końca okresu 2 osoby. Po otrzymaniu zaświadczeń o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym od OSK JAZEK opłacone zostaną egzaminy Państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie.

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowanie realizację zajęć ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA dla 18 osób z 2 grup szkoleniowych 10 os./gr. . Zajęcia praktyczne zrealizowano w wymiarze 64 h dla gr. 1 oraz 64 h dla gr. 2 łącznie 128 h.

Utworzono 3 grupę szkoleniową „Organizacja przyjęć okolicznościowych – Catering” . Rozpoczęcie zajęć nastąpiło w dniu 21.09.2020. W m-cu wrzesień odbyło się 5 dni szkoleniowych po 6 i 8 h łącznie zrealizowano 44 h. Zakończenie zajęć zaplanowany został na miesiąc Październik 2020 r. W bieżącym okresie zgodnie z utworzonym harmonogramem realizacji zajęcia kontynuowała gr. 1/DIGCOMP oraz 2 gr. 2/DIGCOMP składające się z 9 os Łącznie 18 osób. W bieżącym okresie zrealizowano łącznie 30h tj. 2 x 15 h tj. 3 dni x 5 h

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowane były zajęcia dla grup szkoleniowych 1/ZTRiP 9 os. oraz 2 /ZTRiP 9 os. dot. szkolenia „Zastosowanie tradycyjnych receptur i procedur. Przygotowanie posiłków w innowacyjnych Technologii z zastosowaniem drukarek 3D”. W pierwszym okresie rozliczeniowym 2020 zajęcia realizowane były od dnia 29.02.2020 gdzie przeprowadzono 56 h natomiast w bieżącym okresie zrealizowano 24 h . Rozpoczęto zajęcia dla grupy 2 nr 2/ZTRiP w miesiącu wrzesień zrealizowano 9 dni szkoleniowych łącznie 80 h

Kontynuowane były praktyki zawodowe rozpoczęte w dniu 03.02.2020 w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla 26 . Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. Praktyki z tej grupy uczniów w bieżącym okresie ukończyło 16 uczniów. Pozostała część osób kontynuowała będzie praktyki w późniejszym okresie.