Egzamin zawodowy 2020

 

100 % UCZNIÓW  SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI  

ZDAŁO EGZAMIN ZAWODOWY –  W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Uczniowie   Szkoły Umiejętności  w dniach   06-  08 lipca 2020r., przystąpili  do egzaminu  zawodowego,  zorganizowanego   na terenie  Firmy   FPH Woźniak  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Egzamin odbył się w dobie pandemii w związku z którą,  wprowadzono szereg zasad sanitarnych. Tegoroczny egzamin zawodowy był  wyjątkowy – uczniowie przygotowywali się do niego  online, a budynek szkoły i Firmy FPH  musiał spełniać  sanitarne wymogi.

Egzamin  zawodowy zdawali  uczniowie, którzy zdobywali umiejętności zawodowe  u pracodawców na terenie Lubartowa i powiatu lubartowskiego: „FPH Woźniak Lubartów”, „ZWB Trykacz”, ” Limba S.C.”.

EGZAMIN ZAWODOWY

Przeprowadzony  został  w dwóch etapach:

  • etap praktyczny: polegał na samodzielnym wykonaniu przez ucznia Szkoły Umiejętności zadań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności praktyczne z mechaniki samochodowej.
  • etap teoretyczny: odbywał się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej.

Część pisemna polegała  na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania   z  zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowej oraz  prowadzenia  dokumentacji  działalności gospodarczej, rysunku  zawodowego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna: zdający losował zestaw trzech pytań do każdego z trzech tematów. Odpowiadał na pytania z technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa.

Absolwent, który zdał  pozytywnie egzamin zawodowy, uzyskuje tytuł zawodowy, po trzyletnim stażu pracy w zawodzie może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Nasi uczniowie stanęli  na wysokości zadania i możemy pochwalić się 100 % zdawalnością egzaminu zawodowego  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Absolwenci Szkoły Umiejętności  posiadają już konkretny zawód oraz  praktyczne   umiejętności zawodowe.

P1240425

Zdjęcie 1 z 23