Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2020

Od stycznia 2020 kontynuowano realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  „Turystyka, hotelarstwo i gastronomia”. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wszystkie zaplanowane zajęcia zostały wstrzymane do powrotu uczniów do szkół. W ramach zadania w bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się analizy potrzeb zdalnego nauczania pod kątem przedłużenia sytuacji w szkolnictwie.

Rozpoczęto realizację praktyk zawodowych przez 15 uczniów/uczestników projektu z kierunku kucharz oraz mechanik samochodowy w tym dla 9 osób które po raz pierwszy odbywają praktykę zawodową. Praktyki rozpoczęły się w dniu 15.06.2020 r. w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla uczniów poniżej 16 r.ż. łącznie 150 h