Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2020

Rozpoczęty w 2019 kurs prawa Jazdy Kat. B kontynuowany był w bieżącym roku . Pod koniec stycznia  3 uczestników kursu zakończyło udział poprzez podejście do egzaminu wewnętrznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Po otrzymaniu ocen pozytywnych uczniowie będą mogli podejść do egzaminu zewnętrznego w WORD Lublin. W miesiącu marcu utworzona została kolejna grupa uczniów, którzy uzyskali wiek uprawniający do uczestnictwa w kursie na prawo Jazdy Kat. B. 6 osób skierowano na badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu oraz rozpoczęto zajęcia teoretyczne w OSK.

W bieżącym okresie kontynuowanie realizację zajęć ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA dla 18 osób z 2 grup szkoleniowych 10 os./gr. . Zajęcia praktyczne zrealizowano w wymiarze 208 h dla 2 grup szkoleniowych.

Utworzono 2 grupę szkoleniową „Organizacja przyjęć okolicznościowych – Catering” . Rozpoczęcie zajęć nastąpiło w dniu 10.02.2020. Odbyło się 13 dni szkoleniowych po 6 i 8 h łącznie zrealizowano 90 h.

W miesiącu styczniu przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń „Robotyka i programowanie robotów” oraz „Zastosowanie tradycyjnych receptur i procedur. Przygotowanie posiłków w innowacyjnych Technologii z zastosowaniem drukarek 3D” łącznie dla 36 uczniów, 4 gr. po 9 os./gr. Z ofert, które wpłynęły wyłoniono wykonawców z którymi zostały podpisane umowy na realizację przedmiotów zamówienia. Rozpoczęto realizacje zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 1/ROB w dniu 29.02.20 oraz dla gr. 2/ROB 07.03.2020. Przeprowadzono 18 godzin dla gr.1 oraz 24 godziny dla gr. 2