Projekt „Gotowi na Sukces”

Od 1 stycznia 2020 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Gotowi na Sukces”

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 676 616,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 425 123,60 zł. 

Projekt „ Gotowi na sukces”  realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2021 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 85 Uczniów Szkoły Umiejętności oraz podniesienie kompetencji 10 Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w  Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia  i kursy kwalifikacyjne dla 85 Uczniów,10 Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej  szkoły. 

Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik.

W ramach działań przewidzianych w projekcie uczniowie placówki odbędą zajęcia specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne. 

Poszczególne formy wsparcia:
Dla kierunków mechanicznych:

 • Kurs spawania metodami TIG+MAG+MMA ( 3 uprawnienia)
 • Kurs na prawo jazdy kat. B
 • Szkolenie „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC”
 • Kurs grafiki komputerowej z elementami poligrafii i reklamy

Zaplanowane są również innowacyjne zajęcia dla uczniów w zawodzie kucharz

 • Szkolenie “Profesjonalny kurs czekolady”
 • Szkolenie “Kuchnia VEGE”
 • Szkolenie“Kuchnia Bałkańska – Grill Bałkański”
 • Szkolenie“ Kuchnia 5 smaków”
 • Szkolenie “Kuchnia Hiszpańska”
 • Szkolenie “ Kuchnia Włoska”
 • Szkolenie“Technologie w gastronomii”
 • Szkolenie Kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

W dni wolne od zajęć szkolnych oraz w miesiące wakacyjne uczniowie odbędą płatne praktyki  zawodowe u lokalnych i regionalnych pracodawców. Dzięki nim zdobędą praktyczne umiejętności w ramach wyuczonego zawodu, a tym samym będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy po ukończeniu nauki.

Wizytówką szkoły będzie nowoczesne wyposażenie pracowni oraz dostosowane do aktualnej podstawy programowej materiały dydaktyczne. Uczniowie będą mieli okazję skorzystać z dodatkowych zajęć nauki zawodu, a zajęcia te odbywać się będą w kompleksowo wyposażonych, w ramach projektów pracowniach. 

Szczegółowe informacje na temat projektu Gotowi na sukces dostępne są w biurze projektu w  Firmie Produkcyjno-Handlowej „Woźniak” Krzysztof Woźniak oraz w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie.