Wkręć się i pomagaj

Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby.

Szkołą Umiejętności w Lubartowie włączyła się w akcję zbierania nakrętek dla 10 letniego Marcela .

Jedna nakrętka nie zasponsoruje wózka inwalidzkiego czy rehabilitacji dla osoby chorej. Uda się to jednak, jeśli skompletuje się kilka ton takich odpadów.