Witamy Serdecznie

Jesteśmy małą kameralną szkołą, w której każdy uczeń jest traktowany podmiotowo.

W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie budowy, eksploatacji i naprawy współczesnych pojazdów samochodowych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w dobrze zorganizowanych działach warsztatowych między innymi: obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej i napraw samochodów. Absolwent naszej szkoły może pracować w przedsiębiorstwach posiadających własne bazy samochodowe oraz w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych i diagnostycznych.

W naszej szkole znajdziesz:

  • stałe kontakty wychowawców z rodzicami
  • wycieczki szkolne, obozy, zimowiska
  • udział w licznych imprezach kulturalnych
  • tradycyjne uroczystości szkolne
  • przyjemną atmosferę, a także bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów
  • życzliwych wychowawców.