Projekt realizowany w Branżowej Szkole Zawodowej w SU.

Szkoła Umiejętności to tytuł projektu, jaki od 1 lipca 2017 r.  realizowany jest w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie.

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie lubartowskim oraz uatrakcyjnią ofertę dydaktyczną SU. Wartość całkowita projektu wynosi 1 328 628,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 129 333,80  zł.

Projekt „ Szkoła Umiejętności”  realizowany będzie w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie Uczniów SU oraz podniesienie kompetencji Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w  Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia dla 46 Uczniów, szkolenia dla Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach działań przewidzianych w projekcie uczniowie placówki odbędą kursy specjalistyczne  kończące się uzyskaniem certyfikatu, kursy na  prawo jazdy kat. B i kat. C oraz odbędą płatne praktyki  zawodowe u lokalnych i regionalnych pracodawców. Dzięki nim zdobędą praktyczne umiejętności w ramach wyuczonego zawodu, a tym samym będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy po ukończeniu nauki.

Wizytówką szkoły będzie nowoczesne wyposażenie pracowni oraz dostosowane do aktualnej podstawy programowej materiały dydaktyczne. Uczniowie będą mieli okazję skorzystać z dodatkowych zajęć nauki zawodu, a zajęcia te odbywać się będą w kompleksowo wyposażonych, w ramach projektu, pracowniach.