2019.03.21 Wiosenne marsze na orientację

Pierwszego dnia wiosny – 21 marca 2019 r. uczniowie Szkoły Umiejętności w Lubartowie uczestniczyli w X edycji Wiosennych Marszy na Orientację zorganizowanych przez SKKT Azymut z II LO w Lubartowie. Uczniowie przy pomocy map mieli za zadanie odnaleźć rozmieszczone na trasie punkty kontrolne. Każdej z grup udało się szczęśliwie dotrzeć do celu.