2017.09.05 Międzynarodowa Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

14 lipca 2017 roku zostało zawarte w Kowlu porozumienie o współpracy Kowelskiego Przemysłowo – Ekonomicznego Kolegium Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku oraz Szkołą Umiejętności w Lubartowie.
5 września w Szkole Umiejętności w Lubartowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie polsko – ukraińskiego roku szkolnego. Od września naukę w Branżowej Szkole I stopnia rozpoczęło 15 uczniów pochodzących z Ukrainy, głównie z terenów wołyńskich. Młodzież kształcić się będzie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i zakwaterowana została w internacie działającym przy Szkole Umiejętności.
W inauguracji roku szkolnego 2017/2018 uczestniczył wicestarosta kowelski Stepan Topolskyi, oraz dyrektor koledżu z Kowla Tetiana Seliwonczyk. Uroczystość uświetnił występ zespołu ludowego z Ukrainy, a całość imprezy zarejestrowała telewizja Wołyń. Film z rozpoczęcia roku szkolnego utrwalony przez telewizję Wołyń zamieszczony jest pod artykułem.